Yürütme Komisyonu

Cansu Cin

Eğitim Koordinatörü


Cengizhan Poyraz

Kaynak Geliştirme Departman Üyesi


Dila Yurt

Sosyal Ve Kültürel İşler Departman Koordiantörü


Emre Ulugerger

Mali işler Koordinatörü


Gizem Gül

Kayıt Departmanı Koordinatörü


Kadriye Uyar

Yürütme Komisyonu Üyesi


Murat Öztosun

Pazarlama Departmanı


Mehmet Emin Akkaya

Lojistik Departmanı Koordinatörü


Nursena Göymen

Sosyal Ve Kültürel İşler Departman Üyesi


Pınar Tanık

Kaynak Geliştirme Departmanı Üyesi


Rabia Edibe Parlar

İçerik Geliştirme Departman Koordinatörü


Sedef Rahimi

Pazarlama Departmanı Kooridnatörü


Serra Sare Koçak

Kayıt Departmanı Üyesi


Tuba Hartavi

Kaynak Geliştime Departmanı Üyesi


Tuğba İduğ

Danışman Hoca