Yarışma Tarihi: 10 Mayıs 2024

Katılım Koşulları:

 • Başvuru yapabilmek için eczacılık fakültesi öğrencisi veya mezunu olmak gerekmektedir.
 • Yarışmaya katılmak isteyen adaylar kongre kayıt formunda ilgili seçeneği işaretlemelidir.
 • Poster sunumu yapacak olan katılımcılar,  kongreye kaydolmayıp yalnızca poster sunumu için kongreye katılım sağlayacaksa bildiri özeti kabul edildikten sonra 1 günlük kongre ücretini yatırmalıdır. Bilgilendirme maili iletilecektir.
 • Başvuru için katılımcıların 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırladıkları bildiri özetini [email protected] adlı mail adresine göndermeleri gerekmektedir.
 • Bildiri özetini gönderirken mail konusu Ad-Soyad/Poster Sunum için Bildiri Özeti şeklinde yazılmalıdır.
 • Bildiriler, alanında uzman bir bilimsel ekip tarafından değerlendirilecektir. Kabul veya red durumları için katılımcılarla bildirilerin gönderildiği mail adresi üzerinden iletişime geçilecektir.
 • Başvurular kayıtlarla beraber açılacaktır. Son başvuru tarihi 20 Mart 2024.

 

Bildiri Özeti Yazım Kuralları:

 1.  Bildiri özeti dili Türkçe ve İngilizce olmak üzere 2 dilde yazılmalıdır.
 2.  Her katılımcı en fazla 2 bildiri özeti gönderebilmektedir.
 3.  Bildiri özetleri MS Word Programında A4 kağıda sol, üst, sağ ve alttan 2,5 cm boşluk bırakılarak yazı tipi “Times New Roman”, yazı puntosu 12, metin iki yana yaslanmış ve tek satır aralığına sahip olacak şekilde yazılmalıdır.
 4.  Bildiri özetleri kısa kaynakça hariç 250 kelimeyi geçmemelidir. Bildiri özetinin başlığı 14 punto ve kalın, her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
 5.  Yazarların adları ve soyadları ilk harfleri büyük olacak şekilde 12 punto ve kalın olarak başlığın altına yazılmalıdır.
 6.  Yazarların isimlerinin altında yazarların bağlı olduğu kurum 11 punto ve kalın olarak yer almalıdır ve kurum bilgileri yazar soyadlarının sağ üst köşesine gelecek şekilde numaralandırılmalıdır.
 7.  Sunumu yapacak kişinin adı ve soyadının altı çizilmelidir. İletişime geçilecek yazarın adı yıldız işaretiyle belirtilmeli ve mail adresi 12 punto, kalın ve italik olarak kurumun altına eklenmelidir.
 8.  Bildiri özetinin içeriğini yansıtan başlık, akademik unvan kullanılmadan yazar(lar)ın ad soyad(lar)ı, bağlı olduğu kurum, e-posta adresleri bulunmalıdır.
 9.  Bildiri özeti çalışmanın amacını, yöntemini, bulgularını ve sonuç kısımlarını içermelidir. Ancak deneysel çalışma yapılmış ise materyal ve metot bölümü de bulunmalıdır.
 10.  Bildiri özetinin içeriğini yansıtan 3 anahtar kelime belirtilmelidir.
 11.  Kaynak/Referans gösterilecekse en fazla 5 referans gösterilmelidir.
 12.  Bildiri özetinde tablo ve resim yer almamalıdır.
 13.  Eczacılık alanında yapılan özgün bir çalışma, akademik derleme gibi bilimsel çalışmalar için başvuru yapılabilir.
 14.  Yazarlar, bildiri özetleri belirtilen şartlara uyduğu ve bilimsel kuruldan olumlu değerlendirildiği takdirde bildirilerini poster şeklinde sunacaklardır. Bilimsel kurul gerektiğinde yazarlar ile iletişime geçerek düzeltme isteyebilecektir.
 15.  Bildiri özetleri [email protected] adlı mail adresine gönderilecektir. Bildiri özetleri gönderilirken mail konusu olarak mutlaka “Ad-Soyad/Poster Sunum için Bildiri Özeti” şeklinde belirtilmelidir.
 16.  Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 20 Mart 2024’tür.
 17.  Gönderilen bildiri özetleri değerlendirildikten sonra bildirinin kabulü veya reddi yazarlara 20 Nisan 2024 tarihine kadar mail yoluyla bildirilecektir.
 18.  Bildirinin kabulünün ardından 1 günlük kongre ücreti yatırılmalıdır. Bilgilendirme maili iletilecektir.

 

Poster Bildiri hazırlamak için gönderilmesi gereken bildiri özeti örnek dosyasını aşağıda yer alan link üzerinden indirebilirsiniz.

Bildiri hazırlarken yararlanılacak kaynak/referans gösterme kurallarını aşağıda yer alan link üzerinden indirebilirsiniz.

 

Poster Hazırlama Kuralları:

 1.  Posterler katılımcılar tarafından getirilecek olup poster boyutu 70 x100 cm ve dikey olacak şekilde tasarlanmalıdır.
 2.  Posterler hazırlanırken metin puntoları 1-2 metreden rahatlıkla okunabilecek şekilde olmalıdır.
 3.  Posterler, giriş, materyal ve metot, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerini içermelidir.
 4.  Posterin en üstünde sol köşeye 4.ALFAKON logosu veya adı, sağ üst köşeye ise poster sunan yazarın Üniversite/Fakülte adı veya logosu konulmalıdır. Kongre logosunu aşağıda yer alan link üzerinden indirebilirsiniz.
 5.  Poster düzeni anlaşılabilir olmalıdır. İncelenme açısından rahat olması için arka plan rengi göz yormayan bir renk seçilmelidir.
 6.  Katılımcılarımız hazırladıkları posteri, poster sunumunun gerçekleştirileceği gün olan 10 Mayıs’ta yanında getirecektir. Posterlerin asılması için yeterli boyutlara sahip panolar kongre organizasyonu tarafından sağlanacaktır. Yazarların belirtilen poster sunum tarihinde posterlerinin başında bulunmaları gerekmektedir.

 

Kongremizde yer alan posterler,  kongre günü jüri üyelerimiz tarafından poster değerlendirme koşulları doğrultusunda değerlendirilecektir. Dereceye giren posterler, kongrenin ikinci günü ilan edilerek ödülleri takdim edilecektir.

 

Bildiri özeti örnek dosyası, kaynakça kuralları ve kongre logosunu link üzerinden indirebilirsiniz.

 

Tüm güncel gelişmeler için web sitemizi kontrol etmeyi unutmayın.